Mød bestyrelsen

Mød bestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen varetager beboernes interesser i boligafdelingen.

Afdelingsbestyrelsens opgaver er bl.a.

 • at sætte sig ind i afdelingens drift og at forelægge afdelingens driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse
 • at forelægge de overordnede rammer for arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes
 • at sikre, at arbejdet med at realisere forslag, der er vedtaget på afdelingsmødet, bliver udført
 • at påse, at der er god skik og orden i boligafdelingen.

Fællesskab

Beboerdemokrati handler ikke blot om valg, regler og rettigheder, men også om frivillighedskulturen og det sociale fællesskab, der eksisterer i Hørgården – og på tværs af Urbanplanen i forhold til klubberne (Musik – Have og Billard).
Heri ligger også værdien af de uformelle tiltag, der spirer og skyder op på tværs af foreningen og mellem naboer – som supplement, og ikke modsætning, til de mere formelle dele af beboerdemokratiet - som eksempelvis det årlige budget afdelingsmøde.

Det kan være etablering af en kaffeklub, fællesspisning eller julehygge med naboerne – stort som småt som er med til at tilføre livet i Hørgården værdi.

Beboerdemokrati handler dermed i høj grad om initiativ og lyst til at engagere sig – og om at være beboer og ikke blot lejer.

 

Afdelingsbestyrelsens ønsker for Hørgården

Vi ønsker et boligområde, som er et trygt sted at bo – være – og opholde sig for alle typer af beboere.
Vi arbejder for forbedringer af vores boligområde – bygninger – og det sociale liv. Det hele under hensyn af, at huslejen stadig skal kunne betales og indenfor de økonomiske rammer, der er tilgængelige.

Det foregår i et samarbejde med administrationen for boligforeningen og driften for ejendommen, så vi har de rigtige fagfolk med, når vi tager beslutninger om ændringer i bebyggelsen og boligerne – eller i forhold til den daglige drift og vedligeholdelse. 

Du kan kontakte bestyrelsen via denne mail: hoergaard-best@listmail.eu

 

Hørgårdens afdelingsbestyrelse består af:

Formand: Susan Sagnsby
Næstformand: Jan Friberg

Øvrige medlemmer: 

 • Marianne Weber
 • Hanne Bülow
 • Yasin Senel
 • Anne Grethe Svane
 • Nidal Abu Arif
Suppleanter for bestyrelsen:
 • Daniel Tomicic
 • ​Kim Thelander

Referater fra afdelingsbestyrelsesmøder kan findes på mitKAB under 'dine dokumenter' .

Hjemmesiden bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og optimere hjemmesiden. Du kan altid slette cookies under dine indstillinger. Læs persondata- og cookiepolitik her.